راهی به حقیقت

بسم الله

بسم الله الرحمن الرحیم

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد                                                           دفتر بندگی ما زیرن جا باز شد.

سخنوران گویند بی نام تو کار ابتر است.

عاقلان اثبات کردند بی نام تو کار ابتر است.

عارفان دیدند بی نام تو کار ابتر است.

ولی مگر می شود سخنی گفت الا بی مشیت تو ای قبل کُلُّ شـی و معَ کُلُّ شی و بعد کُلُّ شی. بگذریم که سخن بیش راندن جز گزافه گفتن نیست.

با نام آنکه نان داد. و آب هم، مهمتر عقل داد و گویا عشق را هم.

هم او که شش روز در کار بود به خلقت. (شش! روز! کار! بود!)

اصلاً ولش کن به نام تو که حسین دادی

السلام علیک یا ثارالله