راهی به حقیقت

این دست خداست که از آستین امت اسلامی بیرون می آید

سرنوشت قرارداد کمپ دیوید در دست رفراندوم مردم مصر


ما به همه معاهده‌های بین‌المللی پایبندیم، ولی اقدامات حقوقی درباره معاهده صلح با رژیم صهیونیستی را انجام خواهیم داد.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از «الحیات»، «رشاد البیومی»، جانشین دبیر کل (مرشد عام) اخوان المسلمین مصر، آب پاکی را روی دست غرب و اسرائیل ریخته است و روشن کرده که از مصر پس از بیداری اسلامی چه باید انتظار داشت.

پیش از این، منابع غربی مدعی شده بودند که اخوانی‌ها برای جلب اعتماد طرف‌های غربی، به پیمان صلح با اسرائیل ـ که در سال 1979 توسط انور سادات امضا شد ـ به عنوان یک سند حقوقی بین‌المللی پایبند باقی خواهند ماند؛ اما اظهارات آقای بیومی، نشان می‌دهد که اخوان‌المسلمین ـ که حزب اصلی پیروز انتخابات مصر است ـ زیرکانه و در قالبی دمکراتیک، پیمان ننگین کمپ دیوید را نابود خواهد کرد.

به نوشته الحیات، آقای بیومی، به همراه مخالفت با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی گفته است: آیا شرط حکومت کردن، به رسمیت شناختن اسرائیل است؟ اصلا چنین چیزی نیست. اسرائیل رژیم اشغالگر، غاصب و جنایتکار است و ما در هیچ شرایطی، آن را به رسمیت نخواهیم شناخت.

بیومی با غیر ممکن خواندن هر گونه تماس گروه اخوان المسلمین با اسرائیل در آینده بیان کرد: من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد، با جنایتکاران همنشین شوم و هیچ تعاملی با اسرائیل نخواهیم داشت.

معاون رهبر اخوان المسلمین یادآور شد: ما به همه معاهده‌های بین‌المللی پایبندیم، ولی اقدامات حقوقی درباره معاهده صلح با رژیم صهیونیستی را انجام خواهیم داد.

بیومی اظهار داشت: ما پیمان را نقض نمی‌کنیم، اما هر طرفی حق بازنگری در این معاهده را دارد، به ویژه که مردم مصر پیشتر در این باره نظر خود را اعلام نکرده‌اند. معاهده یاد شده، باید به همه پرسی عمومی گذاشته یا به پارلمان منتخب عرضه شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

به این ترتیب، مردم نظر خود را اعلام می‌کنند و همه طرف‌های مصری، می‌توانند دوباره پیمان را بررسی کنند.