راهی به حقیقت

انتخابات

جوان به دلیل روحیه تحول خواهی و آرمانگرایی بسیار شوق به حضور در عرصه های سیاسی و فعالیت های حزبی دارد و این مسئله باعث سوء استفاده برخی گروه ها و احزاب می شود. در اینجا تذکر نکته زیر به جوانان لازم می نماید.


از وصایای پیامبر اکرم(ص) به امیر مؤمنان علی (ع) است: ای علی، بدترین مردمان کسی است که آخرت خویش به دنیا بفروشد و بدتر از او آن کس که آخرت خویش به دنیای دیگری فروشد. ای علی، به روز رستاخیز همه پیشینیان و متآخران گویند کاش به دنیا جز روزی خویش حاصل نکرده بودیم.


و تذکر زیر تکلیف تشکل های دانشجویی در مقابل احزاب است


امام خامنه ای : البته احزاب بدشان نمى‌آید که از این مجموعه‌هاى دانشجوئى براى رسیدن به قدرت استفاده کنند. به نظر ما این، روا نیست و خود دانشجوها باید به این توجه داشته باشند.(دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 24/09/1387)


اما دو تذکر زیر هم جهت تنبه برخی از سیاسیون لازم می نماید.


الامام علی (علیه السّلام) : «أحمق الناس مَن ظن انه اعقل الناس»

احمق ترین مردم کسی است که خود را خردمندترین مردم می داند.

الامام علی(علیه السّلام) : «أحمق الناس مَن انکر علی غیره رذیلة و هو مقیم علیها»

نابخردترین مردم کسی است که عیب دیگران را زشت می شمارد، حالی که خود آن عیب را داراست.

 دانلود جزوه 
<<اصول‌گرایی، ماهیت و مؤلفه‌‌های آن>>
 دفتر مقام معظم رهبری
بر روی عکس زیر کیک کنید