راهی به حقیقت

چگونگی امتداد دیپلمسی در تقابل با غرب (لطفا گوشها بشنوند)

در پیچ بزرگ تاریخ قرار داریم.

با توجه به وضعیت فعلی دنیا:

  • باز خوانی امپراتوری غرب نشان می دهد که رویکرد کلی انها سرقت منابع از کشورهای دیگر و بردگی گرفتن انسان ها از همین کشورها به عنوان نیروی کار مجانی و ساخت امپراتوری بر پایه جاه طلبی و لذت طلبی انسان است که با ذایل کردن حقوق برخی و در اختیار عده ای دیگر قرار دادن این دو گروه را -یکی با بهرمندی از لذایذ نا مشروع کاخ های فرعونی و لذایذ جنیسی نامحدود با برده های جنسی و .. و دیگری را با امید قرار گرفتن در گروه اول - پایبند به این امپراتوری شیطان کرده اند.
  • با بیداری در ملت های جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان که باور و رجوع مردم به رویکرد مطالبه و هزینه برای مطالبات است( همان گفتمان هیهات منه ذله حضرت ارب). تا کنون ملت ها زندگی حتی به قیمت ‍‍ پذیرفتن یوق بردگی و ذلت را می پذیرفتند اکنون می بینیم که ملت های اسلامی بیدارشده و در راه ازادی خود شهید می دهند. نکته فقط در انقلابات اسلامی منطقه نیست بلکه اهمیت موضوع وقتی روشن می شود که توجه شود که با فراگیر شدن این گفتمان اولا دسته دوم در طبقه بندی امپراتوری غرب به گفتمان عدالت روی اورده و دیگر دست از ارزوی قرار گرفتن در دسته اول برداشته و یکی از دو ‍پایه امپراتوری ایدولوژیک و انسانی غرب از دست می رود و در پی ان اگر این رویکرد شهادت در راه ازادی امتداد یابد. و با همه گیر شدن انقلابات در کشورهای اسلامی بزرگترین منابع نفتی از تسلط غرب خارج شده و با ترویج این گفتمان درکشورهای جهان سوم بلاخص کشورهای افریقایی و شرق اسیایی و امریکای جنوبی تمام سایر منابع اولیه(مواد مدنی- سنگهای قیمتی- نیروی کار ارزان- جنگلها و ...) نیز از سلطه غرب خارج می شود. و عنصر کلیدی امپراتوری غرب یعنی اقتصاد برای ملتزم نگه داشتن دسته اول نیز از دست می رود.
  • از این روست که می بینیم پایاپای رشد انقلابات منطقه وضع اقتصادی در امپراتوری  غرب به هم ریخته و دسته اول یعنی همان شهروندان این امپراتوری  روی به اعتراضات گسترده می اورند و دولت مردان انان این شهامت را ندارند که به انها بگویند که بیشتر منابعی که از انها سرقت برای عیاشی انها صورت می گرفته از دست رفته است.

در چنین بزنگاهی که پایه های ایدولژیک امپراتوری  سست شده بهترین زمان برای تبیین نظریات ایدولژیک اسلامی است از این رو باید چندکار به طور موازی و با جدیت دنبال شود.

  • گفتمان سازی در کشورهای دسته دوم با اولویت کشوهای اسلامی اولین حوزه هدف باید کشورهای همسایه عربستان باشد. باید با اعظام مبلغ به دانشگاه ها و ایجاد سایت ها و وبلاگ ها و ارتباط از طرق شبکه های اجتاعی و دعوت به کشور در غالب سمینارها و همایشها ابتدا اصول را به اغشار فرهیخته انان و سپس در بستر جامعه تسری داد.
  • با تمرکز بر روی عربستان و با توجه به ریکرد اعتقادات دینی مردم عربستان چون اکثر فرهیختان خود فروخته اند مردم را روشن کرد و شعله های انقلاب در ان کشور را بر بستر نارضایتی و تضییع حقوق زنان و شکاف های طبقاتی و بی دینی  در بدنه حکومت تقویت کرد که با سقوط ال سعود تنها سد قوی در سیل خروشان ملت های مسلمان فرو می ریزد.
  • همگام با رشد ایدولوژی اسلامی و تقویت ان در کشورهای اسلامی باید مبانی ان را به کشورهای دسته دوم دیگر از قبل افریقا و امریکای جنوبی منتقل کرد که اعزام گسترده مبلغ را می طلبد که این رسالت تاریخی حوزه های علمیه است.
  • با توجه به خلل به وجود امده در مبانی ایدولوژیک امپراتوری غرب باید برای تغییر مبانی فکری ملت های غربی نیز اقدام شود و همگام با این توسعه ایدولوژیک باید دولت مردان و ساختارهای حکومتی در غرب را به تسلیم وا داشت.
  • غرب اکنون با دو گزینه مواجه است. اول پا فشاری بر رویه قبلی خود که در نهایت به مواجه عملی و تهدیدات اساسی در این راستا می انجامد بدون تعارف باید پذیرفت که در صورت ادامه رویه غرب چاره ای جز جنگ همه جانبه دو طرف نمی ماند ولی انها در صورتی تن به جنگ می دهند که امیدی به پیروزی داشته باشند باید با همگام کردن مصر و عراق با محور مقاومت و حتما برگزاری رزمایشهای مشترک با متحدان در محور مقاومت ( ایران- لبنان-سوریه-عراق-مصر) چنان براورد هزینه در این گزینه را برای غرب بالا برد که حتی به این گزینه فکر هم نکند. گزینه دگر تغییر رویکرد و پذیرفتن حقوق عادلانه سایر ملت هاست که در این صورت انها باید تغییرات بنیادین در ساختارهای خود به وجود اورند در اینجا بهترین رویه ترسیم فضای پیش رو و دنیای بعد از این تحولات برای غرب و ترغیب انان با مشوق هایی به انتخاب این گزینه است.

با توجه به افول غرب از استفاده از گزینه نظامی علیه ما و وقت کشی های بسیار در مراوده با ما و رفتارات ضد و نقیض مشخص است که انها به انتخاب بنیادین رسیده اند و فعلا قادر به تصمیم گیری نیستند. لذاست که در پیچ بزرگ تاریخ قرار داریم حال اگر کاهلی کنیم ممکن است باز ظهور و برقراری حکومت حق بر زمین هزار سال به تعویق افتد.

اکنون عصر اسلام است

چرا ان را برای جهانیان به درستی ترسیم نمی کنیم

تبلیغ بزرگترین سلاح ماست

چرا به خواب رفته ایم  و این شمشیر در نیام است

دنیا تشنه معارف ناب اسلامی است

کجایند سربازان حضرت مهدی که با ذکر یا زهرا وارد میدان جهاد شوید.