راهی به حقیقت

و ما ادارک ما زینب


سلام

سلام

اسم رمز:: بازار ارز

افریته اغتشاش که برگشت گمان کردی برای تسویه حق الناس برگشته

نه جان من برای اجرای دستورالعمل جدید موساد برگشته هنوز یک هفته نشده که

1- برادرش از محاکنه منصفانه که سخن گفت هیچ از بازگشت انحراف بزرگ به عنوان ناجی در وضع بحران سخن گفت.

2- حالا هم که گیاده نظامشان را وارد میدان کردند که بگویند دیدید وضع بحرانیست.

3- یادمان باشد که اوباما گفته بود قیمت ارز را 3000 تومان می کند، باز شک داری به همدستی این دو دسته.

4- شیعه باید یادش باشد که دوباره وضع تکرار نشود که هشت ماه کشور به هم بریزد و با خون دل ها و خون جان ها کشور آرام شود و کار دوباره به دست عده ای سست عنصر بیفتد که در محاکمه گویا امر بر آنان مشتبه شده خواندند مصامحه که با سلام و صلوات عده ای را خانه نشین و عده ای دیگر را هم راهی تبعید آن هم به انگلیس کردند!


این بار ماییم و فتنه گران و  ذالفقار علی اندر خیابان

وعده ما میدان انقلاب که خون کفار بر روی شمشیرهایمان خشک شده باید ترش کرد

سلام به تمام مردان

با عذر از تمام استورهای زمین به رجاله های عرصۀ سیاست بگویید نزدیک است آخرین نفس های شیطان صدای پاهای منجی بسیار نزدیک شده است.

آنان که برای دو روز زندگی دنیا آخرت فروختند و در راه کبر خود نابودی اسلام را خواستار شدند بدانند هیچ کس نیست که این راه را رفت مگر هلاک شد.

نمرود، قارون، فرعون، امیه، معاویه، یزید، ... . صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون

آه کاش اشک ها مرا می‌کشت1 2 3 >>