+ آیا واقعا وقت برای اقدام نرسیده است؟
اکنون وضع در سوریه اسف بار می‌شود 1- با رسیدن تجهیزات جنگی جدید به دست مخالفان 2- اعلام جهاد عله سوریه از سوی تندروهای سنی در کشورهای عربی و حتی لبنان 3- دست داشتن علنی عربستان، ترکیه، قطر در جنگ در سوریه 1- آیا دیگر این جنگ یک جنگ داخلی است؟ 2- آیا نمی توان اسم این جنگ را جنگ مذهبی علیه شیعیان دانست که با تحریک و مدیریت آمریکا برپا شده است؟ 3- آیا یکپارچه شدن کفر اعم از آمریکا و اسرائیل و وهابیت و القاعده و سنی های سلفی و قدرت طلبان و عثمانی بر علیه شیعه مشهود نیست؟ 4- آیا نقشه طراحی شده دشمن برای ایجاد جنگ علیه شیعه در سوریه و کشاندن آن به عراق و لبنان مشهود نیست؟ حال آیا ما در شرایط عادی قرار داریم که دنبال توسعه ، پیشرفت و ایجاد جامعه‌ای متعادل باشیم. نمی شنوید صدای گریه های کودکان و زنان و مردان شیعه را این همه سکوت برای چه؟ آیا ما از جهاد ترسیده ایم. کجایست حیدر که شیعه را از هزار سال مظلومیت خارج کند. انتقم یا منتقم (عج


پنج‌شنبه 5 اردیبهشت 1392

عنوان آخرین یادداشتها