راهی به حقیقت

۹ دی

آفرین بر آنان که از قافله عاشوراییان جا نماندند.

ولی باید بدانیم ای برادر یا که خواهر اینگونه نیست که عاشورا فقط در سال 61 هجری بود یا که 9 دی سال 1431 بود نه، <<ای کسانی که ایمان آورده اید گمان کردید که شما را رها می کنیم>> <<شما را آزمایش می کنیم تا خالص گردانیمتان>>، آری ای نشان آفرین گرفته 9 دی عاشورا در بستر زمان جاریست و هر روز را آزمایشیست که گاهی عظم می گردد، ولی آنچنان که سنت اوست هر چه به پیش رویم آزمایش ها سختر از نظر نیاز به ایمان و هوشیاری خواهند شد.

آنچنان که پیرمان فرمود مردم را برای فتنه های سخت تر آماده کنید.


لینک دانلود:

ویژه نامه 9 دی

لحظه شناسی 1 (امام خامنه ای) : روز احد

لحظه شناسی 2 (امام خامنه ای) : کوفه و توابین

لحظه شناسی 3 (امام خامنه ای) : شریح قاضی

لحظه شناسی 4 (امام خامنه ای) : مشروطه

لحظه شناسی 5 (امام خامنه ای) : کودتای 28 مرداد