راهی به حقیقت

موشه تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست

امیر ترکی فیصل، شاهزاده معروف عربستانی و رئیس سابق سازمان امنیت عربستان که مواضع ضد ایرانی‌اش همواره شهره بوده است، در تازه‌ترین اظهار نظرش علیه ایران هشدار داد که افزایش تنش‌ها با ایران نباید به وضعیت حساب نشده‌ای برسد و گفت که در این صورت کشورهای عربی خلیج فارس حق خود می‌دانند که از همه ابزارها برای دفاع از مصالحشان استفاده کنند.


اولاً شما احمق ها که اجازه دادید اون برج رو تو مکه آن هم کنار کعبه با منقش به بسیاری از نمادهای فراموسونری بسازند، که سایه اش بیفته رو کعبه و آبلیسک رمی جمرات را هم با دیوار عوض کردید(نکنه شما هم فراماسونید!)

ثانیاً از دیکتاتور های منطقه حمایت کرده اید( شنیده ایم بعد از احیای دوباره جنازه صالح، مبارک را هم دعوت کرده اید!) و در قتل و سرکوب انقلاب های منطقه چون یمن و بحرین دست دارید.

ثالثاً وضعیت داخل کشورتان هم که مساعد نیست و فعلاً با اختناق و سرکوب کشورتان را ساکت نگه داشته اید.

رابعاً میانگین سنی تان هم که به حضرت ازرائیل می گه دیر شده!

این دم دمای آخری از ذوالفقار حیدر زخم نخورید آدم نمی شوید. باشد ما که دعا می کنیم:

  • یک چند روزی هم که شده نفت ایران را تحریم کنند.
  • بعد ایران تنگه را ببندد.
  • غرب و آمریکا که قدرت و هزینه جنگ با ما را که نداردند. گویا در ملاقات اخیر وزیر دفاع آمریکا با مقامات اسرائیلی تهدیدشان کرده که هیچ حرکت نظامی در قبال ایران انجام ندهند( نه حالا بیا یک کاری هم بکن خوب، کُلُهُم به هزار تا شهاب 3 بندید). یک روزنامه صهیونیستی چاپ آمریکا هم بعد از این ماجرا گفته: آیا مسئولین اسرائیل نباید به ترور اوباما فکر کنند!
  • بعد این احمق ها ( عربستان و می گم، حالا اسرائیل هم بود ما که از خدامان است) شروع به تحرکاتی کنند که ما مجبور شویم یک حال حسابی به سیستم موشکی مان بدیم( بیچاره خسته شد از بس اینا فقط وِر زدند و هیچ غلطی نکردند، بابا موشک اندازی گفتن باید هر چند وقت یک بار تفریحی هم که شده یک شلیکی بکنه) و دمار از روزگار اینها در بیاریم.
  • در حالت ایده آل: اگه سیستم دیپلماسیمون مثل همیشه خواب نباشه یک قطعنامه صلح امضا کند و نفت از تحریم در بیاورد. حالا یک خساتی هم بهشون دادیم عیب نداره هر چند اگر زرنگ باشیم می گیم دفاع از خود بود نه اصلاً حمله پیشگیرانه بود مثل آمریکا
  • بعد تنگه را باز می کنیم.
اونوقت انشاا... آتیش دلمان یکم شاید آرام شود.